Horatio Nelson – bez paže

Poté co Horatio vyhrál bitvu se Španěly a zajal dvě Španělské lodě , dostal se mu nový rozkaz. Měl se svou flotilou zaútočit na Tenerife , jeden z Kanárských ostrovů. Jeho syn chtěl jet s Horatiem taky , ale Horatio řekl :

 

Tvá matka mě zabije jestli oba dva přijdeme o život.

 

Horatio se vždycky před bitvou bál že umře (Fanny by ho však zabít nemohla , protože by byl už mrtví). Na Tenerife byla zrovna jedna Španělská základna. Hned v noci Anglická loď zakotvila u břehu tak aby ji neviděli a potom vyslala čluny plné vojáků aby dobyli tu základnu. Horatio byl na jednom z nich. Horatio chtěl hned zavelit k výpadu a útoku. Dříve se mu to hodně dařilo používat takovou metodu. Trochu však podcenil Španěly a ti hned čekali u hradeb a hned na čluny stříleli. Plno člunů zničili a stovky vojáků zabili. Horatio však jel ve svém člunu dál a dál , dokud ho do ramene nezasáhla střela. Bolelo to moc to ano. Horatio trochu zasténal. Pořád však jel vpřed ( asi chtěl dodat morálku a odvahu svým vojákům). Vojáci však rychle otočili čluny a jeli k lodím i s Horatiem , který byl těžce zraněný. Na lodi mu to hned ošetřili. Dobytí slavilo stejný neúspěch jako v džungli. Zemřelo několik vojáků jen kvůli rozkazu Horatia a bylo zničeno několik člunů. Po několika dnech však doktoři rozhodli že musí Horatiovi ruku amputovat (useknout aby nevznikl zánět). Tak přišel Horatio i o paži. Napoleon zatím udělal takoví fígl že jel do Egypta  kde se vylodil s armádou , ale lodě poslal někam jinam. Když se to doneslo Horatiovi , hned plul do Egypta. Přijel však ve správný čas. Zrovna se Anglické a francouzké lodě střetli na řece Nilu. A tak začala další napínavá bitva Bitva u Nilu. Několik Anglických lodí však uvízlo na mělčině. Jinak ostatní lodě na sebe hned začali střílet. Anglický námořníci jsou však lepší než Francouzký námořníci. Nebylo to však lehké. Horatio zaútočil na vlajkovou loď (největší loď flotily). Bitva zatím byla v plném proudu a to byl už večer. Najednou se stalo něco unikátního. Nějaké dělo Anglické lodi vystřelilo na Francouzkou vlajkovou loď a to způsobilo oheň. Lodě byli v té době většinou ze dřeva a tak to rychle hořelo. Oheň se šířil do podpalubí až nakonec dorazil k úschovně střelného prachu. Stačí jediná jiskra ohně a loď celá vybuchne (když se dostane oheň do kontaktu se střelným prachem). To se taky stalo. Mnoho lidí umřelo při tom výbuchu. Kousky lodě létali sem a tam. Když to Francouzké lodě viděli , hned se vzdali. A tak Horatio vyhrál další bitvu a povýšili ho na kapitána. Celý svět jásal. V Anglii se hned prodávali obrazy Nelsona a jedna majitelka hospody pojmenovala svou hospodu U Nelsona. Celý Londýn jásal. Dokonce když jeden sluha chtěl tuto zprávu donést králi , zaútočil na něj na cestě loupežník. Když však slyšel ce chce říct králi , řekl :

 

Já sice jsem nelítostný loupežník , ale jsem nelítostný loupežník Britský ! Sláva Nelsonovi !

 

a nechal posla jít. Horatio zatím dorazil do Neapole. Tam ho taky vítali a hned mu uspořádali ples. Na plese byla i Emma Hamiltonová Horatiova stará známá. Líbila se jí moc Horatiova statečnost a na plese i pro něj složila píseň. Horatiova syna však museli vyvést od plesu , protože křičel , že Horatio flirtuje z Emmou. Horatiovi se Emma také líbila , ale byl už ženatý. Scházel se s ní však o samotě v parku. Po době se ukázalo že jsou do se zamilovaní.