Husité – konec husitské revoluce

Po Žižkově smrti si dlouho husité hledali nového vůdce. Nakonec si našli za Jana Žižky kněze Prokopa Holého. Prokop Holý však vůbec nebyl holý. Na hodně obrázcích má dlouhatánský knír. Prokop Holý byl však jenom kněz a proto husitským bojovníkům rozkazoval z vozové hradby , ale nemohl bojovat. Knězi nikdy nebojují. za Prokopa Holého se však také husité dočkali nějakých těch vítězství. Třeba v bitvě u Domažlic se říká , že vojska Prokopa Holého zazpívala z vozové hradby píseň Ktož jsú boží bojovníci , když viděla blížící se křižák. Křižáci se té tak polekali a rychle prchali zpět. Je to však jenom pověra. Pravda je taková , že husité pobili křižáky do posledního. Udělali to , že si vozovou hradbu postavili na kopec a vyčkali příjezdu křižáků. Když křižáci vyjížděli na kopec , husité jich většinu už pobili , protože křižáci měli na sobě těžké brnění a s ním vyjet na kopec to je pořádná tíha. Takovou metodou vyhráli husité už mnoho bitev. Některým husitům bylo bojování už dost , jiným zase málo. Husité tedy najednou začali plenit kostely , vypalovat vesnice a zabíjet katolické mnichy. Z všemi milovaných husitů se stali nenávidění loupežníci. Vždycky když přijeli do vesnice , lidé křičeli “ spaste se , lapkové se blíží “ a utíkali na všechny strany. Husité se potom nakonec rozdělili na umírněnou panskou jednotu a na analytická polní vojska. Stačilo jenom málo a husité se pobijí mezi sebou. Přesně na to Zikmund čekal. Nakonec nadešel ten osudový čas. 30 . května roku 1434 v bitvě u Lipan porazila umírněná panská jednota analytická polní vojska. Sám velitel Prokop Holý při bitvě u Lipan padl. Zbýval poslední kousek husitů. Ti si nakonec ze zoufalství zvolili velitele Jana Roháče z Dubé a opevnili se na hradě Sion. Křižáci však rychle hrad dobyli a zajali Jana Roháče z Dubé a další husity a 5 . července popravili. Jana Roháče z Dubé pověsili co nejvýš. On totiž moc výšky rád neměl. Tak skončila doba husitských revolucí. A co po husitech zbylo ? Zpustošená země. Až teprve král Jiří z Poděbrad to tady dal zase do pořádku. To už je však další příběh.

https://youtu.be/a9yFQHzM4yQ