Španělští dobyvatelé

Inkové si zatím v Jižní Americe žili dobře. Pak však přijel roku 1492 cestovatel Kryštof Kolumbus a všechno se změnilo. Napřed to vypadalo v pohodě. Potom se však do Ameriky začali sjíždět kolonie různých Španělů, Francouzů a Portugalců (jeli do Ameriky , protože tam bylo hodně zlata). Inkové zatím nebyli neklidní že by je kolonie vyhladili ba naopak. Těšili se až k nim přijedou. Divíte se proč ? Inkové si totiž mysleli že Španělé jsou poslové jejich bohů , kteří jezdí na zvláštních zvířatech (koních) a mají tak skvělé zbraně (pušky a meče). Jednou se stalo že roku 1526 (přesně v ten rok umřel Český král Ludvík Jagellonský) dorazil na pobřeží Peru Španěl Francisco Pizarro. Inkové ho hned začali obsypávat dary. Mysleli si že to je boží posel. Když Franta uviděl toho zlata v Inckých palácích , hned ho chtěl všechno mít. Když odjížděl domů , říkal si že se tam ještě jednou vrátí , ale teď s celou armádou. Franta se tedy potom do Peru vrátil s armádou. Inkům vládl v té době vládce Atahualpa. Franta po Incích chtěl všechno zlato a obsadil jejich město. Inkové si uvědomili že to asi nejsou boží poslové (to si uvědomili hodně brzy) a začali plánovat revoluci. Španělé se to bohužel dozvěděli a už čekali v úkrytu na Inky. Inkové také přišli s nějakými bojovníky. Španělé však měli lepší zbraně než Inkové , kteří měli jenom oštěpy. Nakonec však vyhráli Španělé (nic neobvyklého) a začali velmi drsně. Napřed zajali Inckého vládce Atahualpu a chtěli po Incích všechno zlato co mají jinak jim zabijí krále. Inkové tedy dali všechno zlato co měli , ale Španělé si zlato vzali a krále Atahualpu zabili. Neudělali mu však useknutí hlavy , nebo pověšení. Španělé ho uškrtili. Tak Inkové ztratili vládce a museli být podřízení Španělům. Franta se však z toho dlouho neradoval. Roku 1541 byl zavražděn. Nebyli to však Inkové kdo ho zabili. Byli to Španělé. Ano je to tak. Prý že to byl hodně neoblíbený muž. Inkové však zažívali těžké časy. Španělé je nutili aby vyznávali křesťanskou víru a aby kopali v jeskyních plných stříbra. Inkové tedy začali proti Španělům válčit. Bylo asi jasné že to vyhrají Španělé. Inkové však byli zkušení bojovníci. Nakonec po dlouhých letech války vymizel poslední Inka z povrchu zemského. Španělé však vyhráli jenom díky tomu že z Evropy přitáhli do Ameriky různé nemoci jako například mor. Inkové neznali tyto nemoci a krásně díky nim pomřeli jeden po druhém (v té době ještě nebylo očkování a mor stejně už dneska není). Španělé tedy ovládli celou Jižní Ameriku. Roku 1808 se však Jihoamerické státy vzbouřili a roku 1824 Španěly úplně vyhnali. A tak vznikl nový stát Peru.
V této knize si můžete o Incích přečíst více.desive-dejiny-neskutecni-inkove-PWb-92843

 

 

 

https://youtu.be/gNXD507Iq_o